کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ

کارگه‌ها ئه‌له‌منیومی یا کومپانیا کێسته‌ کارگه‌ها ئێکانه‌یه‌ ل عیراقێ، شیانا چێکرنا 150 - 200 طه‌نان هه‌یڤانه‌ هه‌یه‌. کارگه‌ها مه‌ لسه‌ر روبه‌رێ 20،000 مه‌ترێن چوارگوشه‌ ل ده‌ڤه‌را کاشێ ل باژێرێ دهوکێ هاتیه‌ ئاڤاکرن. و ژ سێ به‌شا پێک دهێت:

  • به‌شێ حه‌لاندنێ
  • به‌شێ په‌ستانێ
  • به‌شێ بویاخکرنێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ
کارگەها ئەلسەرای یا ئەلمنیومێ